Slide Image

Ansökningssystemet öppnas 1.9 varje år och stängs den 28.2 kl. 23.59 nästkommande år.

Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet till personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal inom området.

Stipendier för doktorandmånader kan också sökas.

För personer som har en anställning kan medel sökas för att frigöra tid för forskning inom det aktuella projektet.

Aktiviteter, såsom resor, studier eller annat måste genomföras efter den 1 juni det år som ansökningen beviljas. Undantag kan göras för skol/studieresor för avgångsklasser. Styrelsen beslutar om fördelning av tillgängliga medel i början av juni.

Välkomna med ansökningar till Audiologisk forskning eller Habilitering/Rehabilitering i vårt ansökningssystem.

Innan du lämnar in din ansökan läs noga de anvisningar som gäller avseende olika typ av bidragsformer.

Söka Bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more