Slide Image

Ansökningssystemet öppnas 1.9 varje år och stängs den 28.2 kl. 23.59 nästkommande år.

Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet till personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal inom området.

Anslag från stiftelsen får i allmänhet inte användas för att täcka lönekostnader. Ansökningar om bidrag får förutom till forskningsprojekt endast avse studier, resor eller andra aktiviteter som genomförs efter den 1 juni ansökningsåret (undantag: skol/studieresor för avgångsklasser). Styrelsen beslutar om fördelning av tillgängliga medel i början av juni.

Välkomna med ansökningar till Audiologisk forskning samt Habilitering/Rehabilitering i vårt ansökningssystem.

Klicka här för att lämna in en ansökan

Ansök

Söka Bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more