Doktorandstipendier

Ett tidsbegränsat doktorandstipendium på 20 000 kr/mån kan beviljas för en till högst tre månader per år. Förutsättningen är att sökande är forskaranmäld. Även licentiatprojekt kan godkännas. Bifoga forskningsplanen, godkännandet av denna från institutionsstyrelsen och ev. andra relevanta handlingar, t.ex. en sammanfattning vid halvtidskontrollen. Ange diarienummer eller datum för etiskt godkännande. OBS att en forskaranmäld sökande antingen kan söka ett doktorandstipendium eller ett forskningsanslag, inte både och, vid samma ansökningstillfälle! Huvudhandledaren (ev. också en eller flera bihandledare) skall underteckna ansökan till Stiftelsen Tysta Skolan. Ett beviljat anslag avser perioden 1 juni ansökningsåret till 31 maj året efter.

OBS att ett stipendium inte berättigar till sociala förmåner! Den som har fått ett stipendium behöver inte lämna in en redovisning till Stiftelsen Tysta Skolan.