Doktorandstipendier

Ett tidsbegränsat doktorandstipendium på 20 000 kr/mån kan beviljas för en till högst tre månader per år.

Förutsättningen är att sökande är antagen till forskarstudier. Även licentiatprojekt kan godkännas.

Huvudhandledaren (ev. också en eller flera bihandledare) skall underteckna ansökan till Stiftelsen
Tysta Skolan.

Observera att en sökande antagen till forskarstudier antingen kan söka ett doktorandstipendium
eller ett forskningsanslag, inte både och, vid samma ansökningstillfälle.

Ett beviljat anslag avser perioden 1 juni beslutsåret till 31 maj året efter.

Bifoga

  • Forskningsplanen
  • Beskrivning av forskargruppen och dess kompetens
  • Godkännandet av forskningsplanen från institutionsstyrelsen och ev. andra relevanta
    handlingar, t.ex. en sammanfattning vid halvtidskontrollen.
    Ange diarienummer eller datum för etiskt godkännande om detta finns.

Utbetalning av medel

Utbetalning kommer att ske till en akademisk institution, en klinik eller motsvarande och är skattefritt.

Ange hur Du
önskar att betalningen skall ske

  • bg/pg
  • Till vilken institution/klinik detta nummer är kopplat

Observera att ett stipendium inte berättigar till sociala förmåner.

Observera att doktorandstipendium endast kan sökas av registrerade för forskarstudier och är
personligt.

Redovisning

Den som fått ett stipendium förväntas inkomma med en kortfattad redovisning till Stiftelsen Tysta Skolan.

 

Klicka här för att lämna in en ansökan

Ansök