Resebidrag (endast för forskare)

Resebidrag kan sökas för vetenskapliga kongresser och för studieresor som har koppling till vetenskaplig forskning. Den sökande ska vara anknuten till en institution, klinik eller liknande som har en akademisk affiliering. Resor som kan anses ingå i det ordinarie arbetet, och som bör bekostas av arbetsgivaren, stöds som regel inte av Stiftelsen Tysta Skolan. Kongress- och mötesresor där den sökande kommer att (eller avser att) presentera egna resultat i form av föredrag eller posters kommer att prioriteras. Vid reseansökan skall resans ändamål och tidpunkten för resan tydligt framgå. Eventuella kongressprogram skall bifogas. För resebidrag gäller följande maxbelopp: Sverige 2500 kr, Norden utom Sverige 6000 kr, Europa 7000 kr, utomeuropeiska länder 12000 kr. Undantagsvis kan större bidrag utgå för resor som avser forskningsarbete på en annan institution med vilken den egna forskargruppen har ett väletablerat samarbete. Beskriv detta samarbete och vilka som är samarbetspartners. Ett beviljat anslag avser ett möte som infaller under perioden 1 juni ansökningsåret till 31 maj året efter.

En reserapport skall insändas senast två månader efter avslutad resa.