Resebidrag (endast för forskare)

Resebidrag kan sökas för vetenskapliga kongresser och för studieresor som har koppling till
forskning.

Den sökande ska vara anknuten till en institution.

Resor som kan anses ingå i det ordinarie arbetet, och som bör bekostas av arbetsgivaren, stöds som
regel inte av Stiftelsen Tysta Skolan.

Kongress- och mötesresor där den sökande kommer att (eller avser att) presentera egna resultat i
form av föredrag eller posters kommer att prioriteras.

Vid reseansökan skall resans ändamål och tidpunkten för resan tydligt framgå. Eventuella
kongressprogram skall bifogas.

För resebidrag gäller följande maxbelopp:

  • Sverige 2500 kr
  • Norden utom Sverige 6000 kr
  • Europa 7000 kr
  • Utomeuropeiska länder 12000 kr

Undantagsvis kan större bidrag utgå för resor som avser forskningsarbete på en annan
institution med vilken den egna forskargruppen har ett väletablerat samarbete. Beskriv
detta samarbete och vilka som är samarbetspartners.

Ett beviljat anslag avser ett möte som infaller under perioden 1 juni beslutsåret till 31 maj året
efter.

Utbetalning av medel

Utbetalning kommer att ske till en akademisk institution, en klinik eller motsvarande.

Ange hur Du önskar att betalningen skall ske

  • bg/pg
  • Till vilken institution/klinik detta nummer är kopplat

Rapportering

En reserapport skall insändas senast två månader efter avslutad resa.

 

Klicka här för att lämna in en ansökan

Ansök