Historik

Jeanette Berglind

Jeanette Berglind, Tysta Skolans grundare.

Tysta Skolan grundades år 1860 av Jeanette Berglind.
Den var från början en privat uppfostrings- och undervisningsanstalt för ”döfstumma barn”.

Manillaskolan = dåvarande ”Allmänna institutet för dövstumma och blinda på Manilla” var under lång tid den enda dövskolan i Sverige. Från slutet av 1850-talet upprättades dock dels flera mindre enskilda anstalter, dels länsanstalter. Under åren 1856-64 uppstod på så sätt åtta mindre privatskolor, varav sex st kallades tysta skolor. Detta syftade på undervisningsmetoden som beskrevs som ”skriv-teckenmetod”.

Skolans historia kan delas in i olika skeden:

1) Första skedet – 1860-1882 Grundläggande undervisning huvudsakligen enligt skriv-teckenmetod. 1866-1910 höll man till på Norrtullsgatan 25. Läs mer om skolan i Tidskrift för hemmet/1866:4 eller i nr 1869:4. Läs ”Nyårsbetraktelser öfver den ”Tysta Skolan” från 1864.

2) Andra skedet – 1882-1894 Grundläggande undervisning enligt talmetod.

3) Tredje skedet – 1894-1905 Grundläggande skolkurs och praktisk fortsättningsundervisning.

4) Fjärde skedet – 1905-1912 Praktisk-teoretisk fortsättningsundervisning. Den grundläggande skolkursen avvecklas. Ny lokal på Norrtullsgatan 51-57 1910-1912.

5) Femte skedet – 1912-1938 Praktisk fortsättnings- skoleundervisning. Nya lokaler 1912-1947 på Lidingö.

6) Sjätte skedet – 1938-1971 Yrkesundervisning 1958 byter skolan namn till Yrkesskolan i Stockholm för hörselskadade. Stiftelsen som utgör den ekonomiska grunden för skolan behåller dock sitt namn – Stiftelsen Tysta skolan. Nya lokaler 1947-1971 på Sköldungagatan 7.

7) Sjunde skedet 1971-fortf. Endast Stiftelsen finns kvar och förvaltar de medel som finns och fördelar avkastningen i form av stipendier och anslag. Lokalerna finns idag på Brahegatan.