Om stiftelsen

Stiftelsen Tysta Skolan har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer med dövhet eller hörselnedsättning samt audiologisk forskning.

För att läsa mer om stiftelsens historia, gå till Historik.