Anvisningar

Studier utomlands
Gäller ansökan studier utomlands måste även senaste skolbetyg bifogas.

Rapport/reseberättelse
Rapport/reseberättelse skall insändas till stiftelsen senast två månader efter resans slut.

Redovisning från organisation
Organisation eller motsvarande som fått bidrag skall lämna redovisning över förbrukade medel senast sex månader efter avslutat projekt. Redovisningen skall vara godkänd av organisationens revisorer.

Var noga med att välja rätt kategori vid ansökan. Se startsidan.