Anvisningar

Studier utomlands
Gäller ansökan studier utomlands måste även senaste skolbetyg och audiogram bifogas.

Socialt stöd
Gäller ansökan socialt stöd/rekreation bör den sociala och ekonomiska situationen beskrivas, gärna genom ett intyg och/eller offert.

Rapport/reseberättelse
Rapport/reseberättelse skall insändas till stiftelsen senast två månader efter resans slut, alternativt projektets avslut.

Teknisk utrustning
Gäller ansökan tekniska hjälpmedel ska offert bifogas. Ansökan för redan inköpta hjälpmedel/utrustning behandlas ej.

Verksamhetsbidrag
Föreningar, organisationer eller motsvarande som söker bidrag till anordnandet av aktiviteter kategoriseras under Verksamhetsbidrag. Kalkyl/offert ska bifogas.

Redovisning från organisation
Organisation eller motsvarande som fått bidrag skall lämna redovisning över förbrukade medel senast sex månader efter avslutat projekt.

Var noga med att välja rätt kategori och ange rätt konto vid ansökan.

 

Klicka här för att lämna in en ansökan

Ansök