Anvisningar

Studier utomlands
Gäller ansökan studier utomlands måste även senaste skolbetyg och audiogram bifogas.

Socialt stöd
Gäller ansökan socialt stöd/rekreation bör den sociala och ekonomiska situationen beskrivas.

Rapport/reseberättelse
Rapport/reseberättelse skall insändas till stiftelsen senast två månader efter resans slut.

Teknisk utrustning
Gäller ansökan tekniska hjälpmedel bör offert och audiogram bifogas.

Verksamhetsbidrag
Föreningar, organisationer eller motsvarande som söker bidrag till anordnandet av aktiviteter kategoriseras under Verksamhetsbidrag.

Redovisning från organisation
Organisation eller motsvarande som fått bidrag skall lämna redovisning över förbrukade medel senast sex månader efter avslutat projekt. Redovisningen skall vara godkänd av organisationens revisorer.

Var noga med att välja rätt kategori och ange rätt konto vid ansökan – se startsidan.