Audiologisk forskning

Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel till

 • Forskningsanslag
 • Doktorandstipendier
 • Resebidrag för deltagande i vetenskapliga kongresser samt för studieresor som har koppling
  till forskning

Berättigade att söka forskningsanslag är

 • Aktiva forskare (disputerade eller antagna till forskarutbildning), anställda eller anknutna till
  institution.
  För en person som precis har börjat sin forskarkarriär, men som ännu inte har blivit antagen till
  forskarutbildning, måste ansökan göras av en senior forskare.

Berättigade att söka doktorandstipendier är

 • Antagen till forskarutbildning

Berättigade att söka resebidrag är

 • Aktiva forskare (disputerade eller antagna till forskarstudier), anställda eller anknutna till
  institution

Ett beviljat anslag avser perioden 1 juni beslutsåret till 31 maj året efter.

Läs igenom anvisningarna (gå in i länkarna) innan du fyller i ansökningsformuläret.

Felaktiga ansökningar kommer att bortses ifrån.